Result Analysis AISSE 2004-2005 (Class X)

Toppers
97.8%

Aashish Manchanda
Nikita Prakash

Highest Scores Subjectwise

SUBJECT
HIGH SCORE
STUDENTS GETTING HIGHEST SCORE
ENGLISH COMMUNICATIV 96 ABHIMANYU GUPTA ( B ) , AKSHAY KHURANA ( C ) , AKRITI BHALLA ( D )
MATHEMATICS 100 ADITI DHIR ( B ) , SUMEDHA ROY ( B ) , NIKITA PRAKASH ( C ) , VIJAY GUPTA ( E ) , HARSHIBA ( G )
SCIENCE & TECHNOLOGY 100 AASHISH MANCHANDA ( C ) , ANKUSH MEHRA ( G )
SOCIAL SCIENCE 100 AKRITI RASTOGI ( C )
GERMAN 99 H B SAHANA ( K )
FRENCH 97 TANYA PURI ( I )
HINDI-B 95 STUTI GANDHI ( B )
SANSKRIT COMM 100 ANUJ SAXENA ( E )
I. I. TECHNOLOGY 100 NIKITA KUMAR ( B ) , ARJUN NARULA ( C ) , SAVINAY KAPUR ( F ) , SUSHANT BHATIA ( G )

Aggregate-wise Toppers List

POSITION
NAME
TOTAL
AGGREGATE
1 AASHISH MANCHANDA ( C ) 489 97.8
1 NIKITA PRAKASH ( C ) 489 97.8
2 SUMEDHA ROY ( B ) 488 97.6
3 UDIT RASTOGI ( A ) 482 96.4
4 AKRITI BHALLA ( D ) 481 96.2
5 VRINDA BHANDARI ( K ) 480 96.0
6 ADITI DHIR ( B ) 478 95.6
6 SUSHANT BHATIA ( G ) 478 95.6
7 UTKARSH GUPTA ( B ) 477 95.4
7 H B SAHANA ( K ) 477 95.4
8 ROSHAN SHANKAR ( D ) 476 95.2
8 SHREYA SINGH ( D ) 476 95.2
8 ANUJ SAXENA ( E ) 476 95.2
9 PRANJAL KUMAR ( D ) 475 95.0
9 NEHA KAPOOR ( J ) 475 95.0
9 KRITI BAJAJ ( L ) 475 95.0
10 PRANTIKA GOSWAMI ( B ) 474 94.8
10 ARUSHI CHOPRA ( D ) 474 94.8
10 SHANTANU SINHA ( F ) 474 94.8


Overall Performance Profile

TOTAL NUMBER OF STUDENTS 90% &
ABOVE
80% &
ABOVE
75% &
ABOVE
60% &
ABOVE
524 138
( 26.34 %)
340
( 64.89 %)
410
( 78.24 %)
495
( 94.47 %)

SCHOOL AVERAGE AGGREGATE PERCENTAGE
81.91 %
SCHOOL AVERAGE ESM PERCENTAGE
82.07 %
TOTAL NUMBER OF A1 GRADES IN ANY SUBJECT
1439 ( 45.78 %)
TOTAL NUMBER OF A2 GRADES IN ANY SUBJECT
667 ( 21.22 %)
TOTAL NUMBER OF A1 + A2 GRADES IN ANY SUBJECT
2106 ( 67.01 %)
TOTAL NUMBER OF DISTINCTIONS IN ANY SUBJECT
2518 ( 80.11 %)

Subjectwise Distinctions

SUBJECT APPEARED DIST. (%)
ENGLISH COMMUNICATIV 524 445 84.9
MATHEMATICS 524 382 72.9
SCIENCE & TECHNOLOGY 524 402 76.7
SOCIAL SCIENCE 524 438 83.6
GERMAN 54 49 90.7
FRENCH 171 131 76.6
HINDI-B 200 96 48.0
SANSKRIT COMM 99 98 99.0
I. I. TECHNOLOGY 523 477 91.2

Subjectwise Board Grade Performance

SUBJECT APPEARED A1+A2. (%)
ENGLISH COMMUNICATIV 524 455 86.8
MATHEMATICS 524 368 70.2
SCIENCE & TECHNOLOGY 524 374 71.4
SOCIAL SCIENCE 524 380 72.5
GERMAN 54 24 44.4
FRENCH 171 75 43.9
HINDI-B 200 60 30.0
SANSKRIT COMM 99 93 93.9
I. I. TECHNOLOGY 523 277 53.0

* A1 -> TOP 1/8th OF PASSED CANDIDATES IN AISC
* A2 -> TOP NEXT 1/8 OF PASSED CANDIDATES IN AISC

ESM-wise Toppers List

POSITION NAME AGGREGATE ESM
1 SUMEDHA ROY 97.6 97.7
1 NIKITA PRAKASH 97.8 97.7
2 UDIT RASTOGI 96.4 97.0
2 AASHISH MANCHANDA 97.8 97.0
2 SUSHANT BHATIA 95.6 97.0
3 ADITI DHIR 95.6 96.3
3 PRANJAL KUMAR 95.0 96.3
3 HARSHIBA 94.6 96.3
3 SABA LAL 93.0 96.3
4 AKRITI BHALLA 96.2 96.0
4 JANESHA KAUR DUA 95.0 96.0
5 APOORV SINGHAL 94.6 95.7
5 RADHIKA BANSAL 94.4 95.7
6 ANKEETA SHUKLA 93.2 95.3
7 ROSHAN SHANKAR 95.2 95.0
8 PRATEEK KANSAL 93.0 94.7
8 SHANTANU SINHA 94.8 94.7
8 DAKSHINA VAIDYANATHAN 92.8 94.7
8 SANYUKT SEKHRI 91.2 94.7
8 KRITI BAJAJ 95.0 94.7
9 KRITIKA GOYAL 93.4 94.3
9 UTKARSH GUPTA 95.4 94.3
9 ARUSHI CHOPRA 94.8 94.3
9 SHREYA SINGH 95.2 94.3
9 ADITYA SANYAL 92.2 94.3
9 RASAGY SHARMA 90.8 94.3
9 ASHISH KUMAR SINGH 91.8 94.3
9 VRINDA BHANDARI 96.0 94.3
10 ARUN SHANKAR 93.2 94.0
10 ABHISHEK BINDAL 92.0 94.0
10 KARAN NAGPAL 94.2 94.0
10 SAKSHI SHARMA 94.4 94.0

 

 
© Delhi Public School, R.K. Puram, New Delhi. All Rights Reserved. (011) 26171267